100 χρόνια ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τετραφώνου Χορωδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης Πατρῶν, «Γεώργιος Ν. Τριάντης»

 

Μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 10.11.2018, στόν Ἱερό Ναό τῆς Παντανάσσης Πατρῶν, στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2018,  Συναυλία Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀπό τήν τετράφωνη χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης «Γεώργιος Ν. Τριάντης» μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.

Τήν ὡραία καί ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση ἂνοιξε μέ τήν εἰσαγωγική προσλαλιά του ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης Πατρῶν καί ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Δημήτριος Φαρμακίδης- Δικηγόρος καί μέλος τῆς χορωδίας, ἀνεφέρθη στήν ἱστορική ἀναδρομή τῆς χορωδίας.

Ὓμνους σέ ἂριστη μουσική ἐκτέλεση ἀπέδωσε ἡ χορωδία, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου κ. Θεοδώρου Χαλκιοπούλου.

Ἐπίσης εἰσήγηση ἒκαμε ὁ Διευθυντής τῆς Πολυφωνικῆς Χορωδίας Πατρῶν κ. Σταῦρος Σολωμός μέ θέμα: «Ἡ χορωδιακή μουσική στό πέρασμα τῶν ἐποχῶν. Ἡ τετραφωνία στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στήν ὁμιλία του μέ λόγια συγκινητικά ὡμίλησε γιά τήν ἱστορική παρουσία τῶν 100 ἐτῶν τῆς τετραφώνου Χορωδίας «Γεώργιος Ν. Τριάντης» τόσο στόν Ἱερό Ναό τῆς Παντανάσσης Πατρῶν, ὃσο καί στήν κοινωνία γενικώτερα.

Μέ λόγους ἀπό καρδίας ἀνεφέρθη στόν χοράρχη κ. Θεόδωρο Χαλκιόπουλο καί σέ ὃλα τά μέλη τῆς  χορωδίας καί ἐμακάρισε τά κεκοιμημένα μέλη της.

Εὐχαρίστησε δέ τόν π. Κωνσταντῖνο Παπαδόπουλο καί τούς συνεργάτες του γιά τήν ὁργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως καί ἐπέδωσε Εὐεργετήριο Γράμμα καί τιμητική πλακέτα στόν χοράρχη κ. Θεόδωρο Χαλκιόπουλο γιά τήν σπουδαία ἑκατονταετῆ προσφορά τῆς χορωδίας καί τούς εὐχήθηκε γιά πολλά ἀκόμα χρόνια νά προσφέρουν μέ τόν ἲδιο ζῆλο καί ζέση ψυχῆς στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία.